Privacybeleid

In deze privacyverklaring legt Stichting Sint voor elk Kind te Lelystad met KvK-nummer 63566419  (hierna ‘Sint voor elk Kind’) uit, welke persoonsgegevens Sint voor elk Kind verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen

Sint voor elk Kind respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website sintvoorelkkind.nl. Persoonlijke gegevens die aan Sint voor elk Kind worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Je gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij dit voor de uitvoering voor jou als deelnemer/vrijwilliger noodzakelijk is (denk aan een vrijwilligerslijst ter begeleiding van het Sinterklaas evenement) of wettelijk verplicht is. Sint voor elk Kind houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van Sint voor elk Kind, of wanneer je anderszins contact hebt met Sint voor elk Kind, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van Sint voor elk Kind, legt Sint voor elk Kind de door jou opgegeven gegevens vast indien je als donateur of als vrijwilliger de site bezoekt.

Deelnemers kunnen zich aanmelden via de website van Sint voor elk Kind  voor het Sinterklaas evenement, slechts na uitnodiging door de Gemeente Lelystad met wie stichting Sint voor elk Kind jaarlijks het Sinterklaas evenement organiseert. De aanmeldingen worden digitaal geleid naar de Gemeente en kunnen door Sint voor elk kind niet worden ingezien, bewaard, noch aan derden ter beschikking worden gesteld.

Sint voor elk Kind bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die in het kader van fondsenwerving en vrijwilligersactiviteiten worden opgegeven. Het gaat dan onder andere om naam, adres en overige contactgegevens. Er kan tevens sprake zijn van het verwerken van foto’s.

Doel waarvoor uw gegevens worden verwerkt

Sint voor elk Kind gebruikt uw gegevens onder andere voor:

  • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met het organiseren van een jaarlijks evenement in het thema van Sinterklaas, uitgezonderd de gegevens m.b.t. de aanmelding van kinderen en hun ouders. Deze worden direct door geleid naar de databases van de Gemeente Lelystad met wie Sint voor elk Kind een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten.
  • het uitvoeren van analyses ter verbetering van onze dienstverlening;
  • het meer sfeer geven aan onze content door middel van foto’s. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt;
  • het voldoen aan wet- en regelgeving.

Tevens informeert Sint voor elk Kind geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 Je gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor je de gegevens hebt verstrekt. Je gegevens worden in geen geval zonder je uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Je persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Sint voor elk Kind naar de aard van het contact noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening of zolang de wet dat voorschrijft. Je hebt de mogelijkheid de website van Sint voor elk Kind te bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met Sint voor elk Kind te delen, namelijk door cookies uit te zetten.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de social media-buttons. Sint voor elk Kind kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Sint voor elk Kind raadt je aan de privacy verklaringen van deze websites te lezen.

Cookies

Sint voor elk Kind maakt gebruik van cookies. Het ‘Cookiebeleid’ van Sint voor elk Kind, dat nadere informatie bevat over het gebruik van cookies vind je hier onder.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen en klachten over inzage en wijzigingen in of verwijdering van je persoonsgegevens kan je te allen tijde contact opnemen met Sint voor elk Kind door het sturen van een e-mail naar: info@sintvoorelkkind.nl. Mocht een klacht niet tot tevredenheid worden opgelost, dan kan contact worden gezocht met de Autoriteit Persoonsgegevens telefoon 0900 – 2001 201.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Sint voor elk Kind behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Aangeraden wordt dan ook om deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

Cookiebeleid

Cookies

Sint voor elk Kind wil graag dat je de website sintvoorelkkind.nloptimaal kunt gebruiken. Daar zijn cookies voor nodig. Op deze pagina lees je precies hoe, waarom en wanneer cookies worden gebruikt.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van Sint voor elk Kind Leergangen beter te laten functioneren en te monitoren. Er is onderscheid te maken tussen drie soorten cookies.

Functionele cookies

Deze cookies zorgen voor het goed functioneren van onze website. Daarnaast zorgen ze ervoor dat u de website gemakkelijker kunt gebruiken door bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen te onthouden.

Analytische cookies

Op de website van Sint voor elk Kind worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen met name het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseert Sint voor elk Kind hiermee de werking van de website.

Sint voor elk Kind probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Sint voor elk Kind maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Door middel van het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Sint voor elk Kind inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De cookies van Google worden na maximaal twee jaar verwijderd. Google deelt uw gegevens niet met derden. Lees hier het Privacy Statement van Google.

Tracking cookies

Mits je hiervoor toestemming hebt gegeven, kan Sint voor elk Kind tot slot gebruik maken van tracking cookies zodat eventuele advertenties op de websites die je bezoekt beter op uw behoeften en interesses kunnen worden afgestemd, om bij te houden hoeveel en welke advertenties aan jou zijn getoond (om te voorkomen dat je steeds dezelfde advertentie ziet) en om te kunnen nagaan of je op een advertentie hebt geklikt.

De Google Adwords cookie onthoudt welke pagina’s je bezoekt, zodat je gerichte en relevante aanbiedingen van ons kunt ontvangen. De cookies van Google worden na maximaal twee jaar verwijderd. Google deelt je gegevens niet met derden. Lees hier het Privacy Statement van Google.

Doneer nu