Anbi status

Sint voor elk kind draagt bij aan een sociaal en rechtvaardig bestaan. Dat is een kwestie van een lange adem. Daarom nodigen we mensen uit voor een meerjarige gift aan Sint voor elk kind. Dat kan eenvoudig en zelfs met meer opbrengst voor het goede doel, zonder dat het u meer geld kost. Sint voor elk kind heeft de Anbi status wat staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’.

Het voldoet aan een aantal bijzondere voorwaarden die de Belastingdienst heeft gesteld, wat inhoudt dat Sint voor elk kind als erkend goed doel geen belasting betaalt over uw gift. Als u ons namelijk vijf jaar lang een vast bedrag schenkt, dan kunt u die gift volledig aftrekken bij uw aangifte van de inkomstenbelasting, ongeacht de hoogte van het bedrag. Dit noemen we een periodieke gift. Een periodieke gift moet vastgelegd zijn in een onderhandse overeenkomst.

Uw voordeel bij een periodieke gift

Met een periodieke gift behaalt u belastingvoordeel. Hoe hoger de gift, hoe hoger het bedrag dat u van uw belastbaar inkomen mag aftrekken. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen ontvangt u 37% tot 52% van het gedoneerde bedrag terug van de fiscus. Met dezelfde netto gift kunt u dus meer schenken.

Stel, u zit in het 42% belastingtarief en u schenkt 70 euro per jaar. Met een periodieke gift kunt u uw bijdrage verhogen tot 120 euro per jaar.Vanwege het belastingvoordeel kost u dat namelijk nog steeds 70 euro netto. Want u krijgt 42% van 120 euro = 50 euro terug van de belastingdienst.

Om uw persoonlijk belastingvoordeel te kunnen berekenen kunt u de schenkcalculator gebruiken. Zo kunt u precies uitrekenen voor welk bedrag u een periodieke gift wil doen.

Met een periodieke gift behaalt u belastingvoordeel

Hoe hoger de gift, hoe hoger het bedrag dat u van uw belastbaar inkomen mag aftrekken. Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op.

Doneer nu